จัดการกับขนาด ตาข่ายถัก ตาข่ายยืด

ตาข่ายถัก ตาข่ายทอ หรือเพื่อน ๆ บางคนก็เรียกตาข่ายยืด ด้วยชื่อเรียก “ตาข่ายยืด” ทำให้เพื่อน ๆ เข้าใจกันว่าตาข่ายยืดเมื่อนำมาใช้ จะยืดขนาดความยาวได้มากกว่าเดิม ยืดขนาดช่องตาได้ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาปรับความเข้าใจให้  เพื่อน ๆ ได้ทราบว่าแท้จริงเราจะจัดการกับเรื่องขนาดของตาข่ายอย่างไร

ขนาดตามสั่ง ผลิตแล้วได้ตามขนาด ยืดเพิ่มขนาดไม่ได้

แม้จะชื่อตาข่ายยืด แต่ตามที่บอกไว้ตอนต้น ว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด บางคนคิดว่า

“ตาข่ายยืด ต้องเผื่อไว้สำหรับยืด สั่งให้เล็กกว่าที่ควรเป็น เพื่อให้ยืดได้พอดี”

เป็นความคิดทีผิดมหันต์อย่างยิ่ง เนื่องจาก ตาข่ายระยะเมื่อยืดตรึงสุดจะได้ระยะขนาดตามที่สั่ง ไม่สามารถ และ ไม่แนะนำให้ยืดยาวกว่าระยะที่แจ้งไว้

การติดตั้งตาข่าย นิยมติดให้ขนาดพอดีกับด้านหนึ่ง (นิยมด้านกว้าง หรือด้านที่สูงจากพื้น) แล้วจึงค่อยๆ คลี่ออกไปจนสุด ให้พอดีกรอบ ดังนั้นหากตาข่ายที่เตรียมมามีขนาด เล็กเกิน หรือ ยาวเกิน กรอบที่ตั้งใจไว้ เราจำเป็นต้องมาปรับขนาดใหม่

การเปลี่ยนขนาด ด้วยการแบ่ง / ต่อ

เมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนขนาดด้วยการยืดได้ เราจำเป็นต้องใช้วิธีแบ่งส่วนเกินออก  หรือ หากความยาวของตาข่ายไม่เพียงพอ เราต้องต่อตาข่ายเพื่อเพิ่มความยาว

วิธีจัดการกับขนาดด้านยาว

ด้านยาวหมายถึงด้านที่เราสามารถคลี่ตาข่ายออกไปได้ สำหรับการจัดการนั้นสามารถเลือกที่จะแบ่ง หรือว่า ต่อ แผงตาข่าย ขึ้นกับความต้องการของหน้างานที่ติดตั้ง โดยมีวิธีการดังนี้

วิธีการ

ขั้นที่ 1 ขั้นตอนแรกที่เป็นขั้นตอนบังคับจำเป็นต้องทำ นั้นคือ เราจำเป็นต้องถอดตาข่ายถักให้ออกมาก่อนหนึ่งเส้น โดยวิธีการคือให้สังเกตหัว และ ท้าย ของตาข่ายจะมีเกลียวรัดอยู่ ให้ปลด หมุน ให้เกลียวที่คล้องกันอยู่คลายออกมาทั้งด้านบนและด้านล่าง

  

(ภาพซ้าย) เกลียวรัดแบบ Twist / Barb  (ภาพขวา) เกลียวรัดแบบ Knuckle

     

ปลดง้างเกลียวตาข่ายออกด้วยคีม

ขั้นที่ 2 เมื่อปลดเกลียวที่อยู่หัวและท้ายของตาข่ายแล้ว ให้เลือกหมุนเส้นตาข่ายออก โดยการหมุนลวดตาข่ายไปในด้านที่ถูกต้อง ลวดก็จะออกมาอย่างง่ายดาย

     

ขั้นที่ 3 ในกรณีที่เพื่อน ๆ ต้องการถอดลดขนาด เพื่อน ๆ สามารถจบได้ในขั้นตอนที่ 2 แล้วนำตาข่ายไปใช้ แต่หากว่าเพื่อน ๆ ต้องการต่อขนาดเพื่ม ก็นำตาข่ายขนาดที่ต้องการเข้ามา แล้วนำเส้นลวดตาข่ายที่ถอด กลับเข้ามาหมุนต่อกับตาข่ายที่ต้องการต่อ จากนั้นใช้คีม ทำเกลียวให้คืนสภาพเดิม ก็จะได้ตาข่ายขนาดที่ยาวขึ้น ตามที่ต้องการ

TIP : ด้วยวิธีการ แบ่งออก และการต่อ ทำให้เราสามารถซ่อมตาข่ายที่เสียได้ โดยการแบ่งส่วนที่เสียออกแล้วต่อส่วนใหม่ที่ใช้ได้เข้ามาแทน ก็จะสามารถซ่อมตาข่ายได้ ไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมด!

ข้อควรระวัง : การต่อตาข่าย ควรเลือกตาข่าย ขนาดช่องตาเดียวกัน ขนาดลวดเดียวกัน เพื่อให้การต่อไม่มีปัญหา

วิธีจัดการกับขนาดด้านกว้าง (สูงจากพื้น)

ตาข่ายถัก ไม่สามารถจัดการเปลี่ยนขนาดด้านกว้าง หรือด้านที่สูงจากพื้นได้ ไม่ว่าจะพยายามยืด หรือการต่อตาข่าย ก็ล้วนเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากด้านสูงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำมาต่อได้ จึงต้องระวัง และตัดสินใจให้ถี่ถ้วน ก่อนเลือกขนาดด้านสูงของตาข่าย

TIP : กรณีพื้นที่ติดตั้งมีความสูงที่สูงเกินไป เกินขนาดตาข่ายที่ทำได้ อีกทั้งเนื่องจากตาข่ายไม่สามารถแก้ไข หรือต่อด้านสูงได้ วิธีแก้ไข จึงต้องแก้ที่พื้นที่ของกรอบติดตั้ง โดยแบ่งระยะความสูงเป็นช่วง ๆ ทำให้สามารถใช้ตาข่ายที่สูงน้อยลงได้ เพื่อให้รวมกันแล้วได้ความสูงที่ต้องการ

 

แบ่งกรอบเป็นช่วงบน ช่วงล่าง เพื่อให้ตาข่ายถักใช้กับพื้นที่ที่สูงขึ้นได้

ดังนั้น เพื่อน ๆ อย่าลืมว่า การเลือกตาข่าย ด้านสูงเป็นด้านที่สำคัญมากเนื่องจากเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่สำหรับด้านยาว หากขาด หรือ เกิน เพื่อน ๆ ยังสามารถนำมาถอด หรือ ต่อได้ด้วยตัวเองก่อนนำไปติดตั้ง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การต่อตาข่าย เพื่อน ๆ ต้องอย่าลืมเลือกตาข่ายที่มีขนาดช่องตา และลวดขนาดเดียวกันด้วยนะครับ

ขอบคุณภาพจาก

http://www.yourfencestore.com