ติดตั้ง รั้วตาข่าย ด้วยตัวเอง ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ ! – ตอนที่ 3 ติดตั้งตาข่าย กับ เสา

มาถึงตอนสุดท้าย สำหรับการติดตั้งรั้วตาข่ายถัก (Chain Link) ซึ่งหลังจากที่เราเตรียมตัว ทำการลงเสาเรียบร้อย ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่เราต้องขึงตาข่ายกับเสา เพื่อให้กลายเป็นรั้วตาข่ายที่สมบูรณ์ การ ติดตั้งตาข่าย ในขั้นตอนสุดท้ายจำเป็นเป็นต้องมีผู้ติดตั้งสองคนขึ้นไป เพื่อช่วยกันขึงตรึงตาข่ายกับเสา ดังนั้นใครจะเริ่มขั้นตอนต่อไปนี้ ต้องเตรียมหาเพื่อนมาช่วยกันจับ ช่วยกันถือแล้วละ

ติดตั้งหัวเสา และเสาราวเหล็กด้านบน

เราจำเป็นต้องติดตั้งเสาด้านบนเพื่อเป็นเปรียบเสมือนคานที่ช่วยยึดตาข่ายเพิ่มเติม โดยเสารั้วให้ใส่ที่ติดหัวเสาแบบมีวง ไว้ให้เสาคานที่เตรียมมาใส่ลอดผ่านไปได้จนกว่าจะไปติดกับเสาหลักที่อยู่ที่อีกมุมหนึ่ง ในขณะที่เสาหลักที่อยู่ที่มุม หรือจุดท้ายสุด ให้ใส่ที่ปิดหัวเสาแบบธรรมดา พร้อมกับอุปกรณ์ สำหรับยึดติดลวดรับแรงดึง และตัวที่เอาไว้ติดเสาระหว่างเสาหลักกับเสาหลัก

  

จากนั้นหลังจากที่เราจัดการส่วนของหัวเสาเรียบร้อย จึงเริ่มติดตั้งราวเหล็กด้านบน โดยการนำเสาลอดผ่านระหว่างเสาถึงเสา ผ่านในส่วนของเสารั้ว โดยคอยคำนึงให้ราวเหล็กต้องสูงเท่ากัน และสูงพอให้ตาข่ายสามารถติดตั้งได้ไม่ติดพื้น หลังจากติดตั้งเสาและหัวเสาเรียงตรงเรียบร้อยจึงขันสลักและน็อตให้แน่น

 

ติดตั้งเสาจนครบทุกต้น จากนั้นจึงเริ่มไปสู่ขั้นตอนต่อไป

ติดตาข่าย กับ เสา

สำหรับวิธีแบบตะวันตกในการยึดตาข่ายกับเสา จะใช้วิธีการนำตาข่ายติดกับแท่งเหล็ก และแท่งเหล็กจะถูกยึดกับตัวอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเสาหลักเป็นอุปกรณ์คู่กัน (Tension Bar & Tension Band) โดยเราจะนำตาข่ายถัก หรือตาข่ายข้าวหลามตัด มายึดโดยเริ่มจากสอดแท่งเหล็กผ่านตาข่ายในแนวตั้ง จากนั้นจึงนำแท่งเหล็กไปยึดติดกับส่วนของที่ยึดอยู่กับเสาหลัก แล้วขันน็อตให้แน่น ในขั้นตอนนี้อาจต้องการคนมาช่วยตั้งตาข่ายกับเสา พร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป

 ติดตั้งตาข่าย กับ เหล็กรับแรงดึง        

ในขณะนี้ ตาข่ายจะติดกับเสาหลักด้านหนึ่ง และอีกด้านจะเป็นม้วนตาข่าย ให้เริ่มทำการคลี่ม้วนตาข่าย ให้ติดกับแนวเสา หากตาข่ายหมด สามารถต่อตาข่ายข้าวหลามตัดได้โดยการปลดด้านบน กับด้านล่างของตัวตาข่ายออกแล้วทำการหมุนเชื่อมตาข่ายสองตัวให้เชื่อมกัน เป็นการต่อตาข่ายแล้วจึงคลี่จนถึงเสาอีกต้น

ยึดตาข่ายให้ตึงกับเสาทีละเสา โดยการเช็คว่าตาข่ายตึงพอหรือไม่ คือ เมื่อออกแรงดึงตาข่าย ไม่ควรที่ตาข่ายจะขยับเกิน 2 หุน (1/4″) ยึดให้แน่นด้วยลวดผูก โดยผูกกับราวเหล็กด้านบน และเสารั้ว

          

ทำแบบนี้ซ้ำจนถึงสุดถึงเสาหลักอีกต้น จากนั้นจึงถอดตาข่ายให้พอดีกับเสาหลักสุดท้าย แล้วยึดตาข่ายกับเหล็กรับแรงดึงตัวที่สอง แล้วนำไปติดกับเสาหลักสุดท้ายเป็นอันเสร็จสิ้น

ทางเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม

สำหรับวิธีการเพิ่มเติมอย่างแรกก็คือ แทนที่จะใช้เหล็กรับแรงดึงยึด ในแบบฉบับที่นิยมมากกว่า อาจจะใช้การเชื่อมเพื่อยึดระหว่างเสาถึงเสาแทนได้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างมาติดตั้งให้

อีกทางเลือกในการติดตั้งเพื่อเสริมความแข็งแรง คือบางการติดตั้งจะติดตั้งลวดรับแรงดึงในแนวขวางด้วย เพื่อรับแรงที่อาจทำให้ตาข่ายกระพรือด้านข้างได้

 

 

ติดตั้ง รั้วตาข่าย ด้วยตัวเอง ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ !

ตอนที่ 1 มือใหม่ อยากทำรั้ว
ตอนที่ 2 ลงหลัก ปักฐาน ตั้งเสารั้ว
ตอนที่ 3 ติดตั้งตาข่าย กับ เสา