Project Details

Project Description

ลวดเกลียว

ลวดเกลียว (Spring Wire) หรือเรียดว่า ลวดเกรียวสปริง เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เชื่อมตะแกรง หรือต่อตะแกรง 2 แผ่นให้เชื่อมติดกัน ใช้งานร่วมกับตะแกรงอาร์ค

ตัวอย่างการใช้งาน

ลวดเกลียว กล่องเกเบี้ยน ตะแกรงอาร์ค

 

ตาข่าย ตะแกรง ตะแกรงอาร์ค ลวดหนาม