ตาข่าย ตะแกรง ตะแกรงอาร์ค ลวดหนาม

ความเป็นมาของโรงงานรั้วเหล็ก โรงงานรั้วเหล็ก ตาข่าย กรุงเทพ ไวร์เวิร์ค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2531 โดยใช้ชื่อว่า หจก. ตั้งเป้งย้ง ก่อตั้งโดยผู้บริหารรุ่นแรกเป็นธุรกิจภายในครอบครัว จำหน่...