คุณสมบัติและความแข็งแรง ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันในการก่อสร้าง ตกแต่ง ตะแกรงเหล็กฉีกมักถูกทำเป็นแผงตะแกรงทางเดินกันลื้น หรือรั้วกั้น รั้วตกแต่ง อยู่ตามทั่วไปรอบตัวเราโดยไม่ทันสังเกต ซึ่งนอกจากจะเป็นระเบียบสวยงาม เหล็กฉีก มีความแข็งแรง แต่ความแข็งแรงก็แตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติและขนาดของแต่ละเหล็กฉีก

   

1. ความหนา (T : Thickness)  :

เหล็กฉีกเกิดจากการนำ เหล็กแผ่นมาทำการยืดฉีกเหล็กออก ซึ่งตัวความหนาของแผ่นเหล็กตอนแรก ก็คือความหนาของแผงเหล็กฉีก ซึ่งยิ่งความหนามาก ความแข็งแรงยิ่งมาก

2. สัน (W : Width)  :

สันของเหล็กฉีก ระยะห่างของเส้นโลหะเหล็กฉีก โดยขนาดของสันขึ้นกับระยะห่างในการลงมีดของเครื่องในครั้งแรก และครั้งสอง หรือถ้าจะให้เปรียบเทียบสันก็เหมือนระยะห่างของเหล็กในแนบราบซ้ายขวา แต่ความหนาคือระยะจากด้านบนลงล่าง ซึ่งเช่นเดียวกัน สันก็ส่งผลถึงความแข็งแรง โดยยิ่งสันความหนามากก็ยิ่งแข็งแรง โดยขนาดความหนาและสัน มักจะสัมพันธ์กัน โดยจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากช่องใหญ่ขึ้น เพิ่มทดแทนความแข็งแรงที่ขาดไป

3. ขนาดตาของตะแกรงเหล็กฉีก (SWD & LWD : Short & Long Way Center Distance of Mesh)  :

ระยะห่างของช่องตะแกรงจะมีสองด้านคือ ด้านสั้น และด้านยาว ซึ่งวิธีการวัดจะวัดถึง เซนเตอร์ (Center) กึ่งกลางของเหล็กด้านหนึ่ง ไปอีกด้านหนึ่ง โดยยิ่งลักษณะของตายิ่งเล็ก ก็จะยิ่งแข็งแรง แต่ตรงข้ามหากขนาดตาใหญ่ ความแข็งแรงก็จะลดลง จึงต้องทำตะแกรงให้ความหนาและสันหนาขึ้น เพื่อคงความแข็งแรงเช่นเดิมไว้

  

4. ลักษณะลาย (Pattern)  :

ลายที่แตกต่างก็ส่งผลต่อความแข็งแรงเช่นกัน โดยลายที่ฉีกในลักษณะแปลกตา ก็จะมีความสวยงามมากกว่า แต่แบบที่ลักษณะฉีกลายความหลามตัด หรือหกเหลี่ยมก็จะมีความแข็งแรงที่สูงกว่า เหมาะแก่การนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์

5. ชนิดของเหล็ก (Metal)  :

ในการทำเหล็กฉีก ขึ้นกับว่าเราใช้วัตถุดิบใดเป็นแผ่นเหล็ก เช่น หากใช้เหล็กแบบสแตนเลส ก็จะได้เหล็กฉีกสแตนเลสที่มีคุณสมบัติทนน้ำ ทนสนิม หากใช้เป็นอลูมิเนียมก็จะง่ายต้องการนำไปแปรรูป บิดงอ หากใช้เหล็กดำ ก็จะแข็งแรงและราคาย่อมเยา

ซึ่งลักษณะและขนาดที่แตกต่างจะเกิดให้มีเหล็กฉีกลักษณะต่าง ๆ ออกมา โดยทั่วไปเหล็กฉีกจะมีชื่อเรียกโค๊ดเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ให้เหมาะสมกับงานที่ใช้เช่น ตะแกรงเหล็กแบบ XS จะใช้เรียกตะแกรงเหล็กฉีกลักษณะเป็นลายข้าวหลามัตด และตะแกรงเหล็กแบบ XG จะเใช้เรียกตะแกรงเหล็กแบบหกเหลี่ยม