วัดตาข่าย ตะแกรง ให้ตรงสเปค งานราชการ ก็ไม่หวั่น

การเลือกใช้ตะแกรง หรือตาข่ายโดยทั่วไป หากใช้สำหรับงานส่วนตัว ทำรั้วบ้าน เชื่อมกรอบประตู หน้าต่าง การเลือกขนาดช่อง หรือขนาดลวดดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องซีเรียสมากนัก เมื่อเทียบกับงานที่ต้องนำไปติดตั้งใช้ใน งานราชการ หรือบางงานที่ต้องการความแม่นยำของขนาดช่องอย่างมาก เช่น ตะแกรงสำหรับงานกรอง หรือ  ตาข่ายสนามเทนนิส ก็จำเป็นที่ต้องตรวจสอบ ต้องรู้วิธีการวัดให้ถูกต้อง จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดเวลาสั่งสินค้า

การวัดขนาดตะแกรง ตาข่ายตาสี่เหลี่ยม

โดยทั่วไปการวัดจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก

วัดขนาดช่องตาแบบ วัดใน

การวัดโดยคำว่า “วัดใน” หมายถึง การวัดเฉพาะส่วนในของช่องตา ไม่รวมเส้นลวด คือให้เริ่มวัดจากปลายเส้นลวดด้านหนึ่ง ไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่ขนานกัน ตัวอย่างดังรูปต่อไปนี้

 

การวัดใน ที่ถูกต้อง จากปลายลวด ถึงปลายลวด

จากภาพ จะเป็นการวัดตะแกรงสานเส้นหยัก ซึ่งจะวัดได้ 2 นิ้วพอดี  หรือเรียกกันว่า 2 นิ้วเต็ม ตาเต็ม มักใช้ในงานราชการ ซึ่งถ้าหากวัดผิดวิธีก็อาจส่งผลให้ขนาดคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตาม สเปคที่ต้องการได้

วัดกึ่งกลางลวด หรือ วัดเซนเตอร์

วัดเซนเตอร์คือเราวัดจากกึ่งกลางลวดหนึ่งไปยังกึ่งกลางเส้นลวดอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่ขนานกัน ซึ่งจะคล้ายกับวัดใน แต่ว่าจะวัดรวมในส่วนของความหนาลวดเข้าไปด้วย

 วิธีวัดตะแกรงอาร์ค

วัดเริ่มจากกึ่งกลางลวด ถึงกึ่งกลางลวด

การวัดแบบนี้นิยมใช้วัดตาของตะแกรงอาร์ค และตะแกรงเหล็กฉีก ซึ่งในภาพนี้จะเป็นการวัดตะแกรงอาร์ค ได้ความยาว 1 นิ้ว หรือจะใช้หน่วยย่อย ที่ละเอียดกว่านั้นเพื่อความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งก็คือประมาณ 25 มิลลิเมตร

การวัดตาข่ายข้าวหลามตัด

ตาข่ายข้าวหลามตัดที่นิยมใช้ทำรั้ว แต่หลายคนเข้าใจวิธีการวัดผิดวิธี ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่ต้องระวังอย่างยิ่ง ในการสั่งสินค้างานราชการ การวัดตาข่ายข้าวหลามตัดใช้หลักการวัดแบบเดียวกับการวัดใน คือวัดเฉพาะด้านในไม่รวมลวด จากด้านถึงด้านที่ขนานกัน

 

ตาข่ายข้าวหลามตัด วัดในช่อง 3 นิ้วพอดี

การวัดตาข่ายข้าวหลามตัด (Chain Link) ที่ถูกต้องคือต้องวัดลักษณแนวทแยงระหว่างด้านกับด้าน ถึงจะถูกต้อง ต้องระวังในกรณีหากวัดจากมุมถึงมุม ซ้ายไปขวา บนลงล่าง ขนาดจะใหญ่กว่า ซึ่งผิดวิธี ไม่ถูกตามการวัดตามมาตราฐานทั่วไป

หลังจากทราบวิธีการวัดที่ถูกต้องแล้ว เพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดควรเช็คให้ชัดเจนกับทางผู้จำหน่ายอีกที ว่าเป็นขนาดช่องที่วัดกึ่งกลางหรือวัดใน เพื่อความปลอดภัยและถูกต้องในการสั่งซื้อสินค้าของเราด้วยว่าจะได้ของที่ถูกสเปคจริง ๆ ซึ่งสำหรับบริษัท กรุงเทพไวร์เวิร์คของเรา จะคอยดูแล และตรวจเช็คให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ถูก ตรงสเปค ไม่ว่าจะงานทั่วไป หรืองานราชการ ก็ได้ของที่ถูกต้องและมีคุณภาพแน่นอนครับ